Krijgt u binnenkort een nieuwe pup? Gefeliciteerd!
Met de komst van een nieuwe huisgenoot moet er over veel dingen worden nagedacht. 
Welk ras wordt het? Reu of teef? Geven we brok of vers vlees? Mand of Bench? Gaan we ontwormen of eerst testen? Mag de hond boven komen of plaatsen we een traphekje? En ga zo maar door.
Maar op de vraag: titeren of vaccineren is het antwoord niet zo zwart/wit.
Allereerst de opmerking dat het niet is: titeren of vaccineren want vaccineren moeten we sowieso. De vraag is eigenlijk: gaan we eerst titeren of gaan we eerst vaccineren?

Veel hangt dan ook af van wat de fokker doet in de periode voordat u de pup in huis krijgt. Als de fokker eerst het hele nest titert weten we waar we aan toe zijn. Als de fokker het hele nest eerst vaccineert wordt het al iets lastiger. Maar als de fokker een aantal pups uit het nest vaccineert en één of enkele pups niet, dan wordt het een beetje ingewikkeld.
We gaan de gevallen hieronder één voor één bespreken. Als u het niet te ingewikkeld wilt maken leest u alleen het deel wat op uw situatie van toepassing is. De rest kunt u (eerst) rustig overslaan.

Alle pups uit het nest krijgen met 6 weken een vaccinatie.
Dit is nog steeds de meest gangbare situatie. Uw pup komt dan bij u met waarschijnlijk nog een stukje bescherming van de moeder en misschien ook al een beetje bescherming van de vaccinatie. Door te titeren kunnen we meten of er antistoffen in het bloed zijn maar we kunnen niet zien of die antistoffen van de moeder komen of van de vaccinatie. Pas als we een tweede keer hebben getiterd kunnen we zien of de bescherming daalt of stijgt. Dit geldt alleen voor Parvo en Distemper omdat de Hepatitisvaccinatie pas met 12 weken wordt gegeven als we "blind" vaccineren. Hoe dan ook: als u uw pup de volledige bescherming wilt geven moet hij of zij een keer de DHP vaccinatie krijgen. (Een enkele uitzondering daar gelaten maar dat komt zo zelden voor dat ik daar alleen persoonlijk met u over kan praten.)
We hebben nu twee keer getiterd en weten nu of de pup wel of niet bescherming heeft gekregen van de DP-vaccinatie. Als dat wel zo is moeten we net zo lang titeren tot de H op nul staat om dan de DHP te geven.
Als de D of P uit de eerste vaccinatie niet is aangeslagen kunnen we d.m.v. titeren zien wanneer de bescherming zo laag is dat vaccineren zinvol en nodig is. Het kan nu zijn dat we minder vaccineren dan met de "eerst vaccineren"-methode maar dat hoeft dus helemaal niet. We meten de bescherming tegen drie ziektes en soms lopen die zo ver uiteen dat we besluiten om vaker te vaccineren dan met de 6-9-12 weken enting.

Alle pups uit het nest worden getiterd.
Als de pups met 6-7 weken getest worden weten we dat wat we meten, alleen de antistoffen van de moeder zijn. Aan de hand van de titeruitslag bepaalt de dierenarts of er wel of niet gevaccineerd moet worden en waarmee. De nieuwe baas (u dus) krijgt een advies wanneer een nieuwe titerbepaling zinvol is. Dit kan 2 of 3, of soms wel 4 weken na de vorige bepaling of vaccinatie zijn. We moeten nu per situatie bekijken wat de vervolgstappen zijn. Het makkelijkst is als alle waarden tegelijk op nul staan, maar dat komt helaas niet vaak voor. 
Op het moment dat de pups tegen alle ziektes zijn gevaccineerd is het raadzaam om na 3-4 weken een controletiter uit te voeren om te kijken of alles ook daadwerkelijk is aangeslagen.

Sommige pups uit het nest zijn gevaccineerd maar uw pup niet.
Als de fokker uw pup heeft laten titeren en de bloedafname was voor de vaccinatie van de broers en zusjes dan weten we in elk geval wat de pup van de moeder heeft meegekregen. Maar zodra de pup in contact komt met (recent) gevaccineerde soortgenoten kan het kleine lijfje gaan reageren. Het kan nu zijn dat het pupje toch antistoffen aanmaakt maar het hoeft niet zo te zijn. Dat weten we meestal pas nadat we een volgende titerbepaling hebben gedaan. Dan kunnen we zien of de antistoffen zijn gestegen of gedaald (of gelijk gebleven, wat nog het minst aan informatie oplevert). 
Als de fokker de vaccinatie heeft overgeslagen zonder titerbepaling krijgen we met een eerste titerbepaling alleen een momentopname maar hebben we geen idee of de waarden in de afgelopen weken zijn gestegen of gedaald (of gelijk gebleven). Als de waarden op nul staan is dat geen probleem; dan is vaccinatie nodig. Maar als de waarden niet op nul staan weten we pas meer als we na 2-3 weken weer getest hebben. Deze situatie is dus vergelijkbaar met de eerste situatie waarin alle pups zijn gevaccineerd op 6 weken.

Er zijn met het titeren van pups dus veel verschillende scenario's denkbaar. 
In het makkelijkste geval is bij de eerste titerbepaling geen bescherming meer voor alle drie de ziekten en kunnen we meteen de DHP vaccineren. Bij de controletiter na 4 weken moet dan blijken of alles is aangeslagen. In het gunstigste geval moeten we dus 2x titeren en 2x vaccineren. (Let op: Voor DHP kunt u met 1x vaccineren voldoende antistoffen opbouwen maar voor L4 moet 2x worden gevaccineerd. Daarna is jaarlijks 1 prik voldoende.) 
In ongunstige gevallen kan het zijn dat we wel 5 of 6 keer moeten titeren en misschien wel vaker vaccineren dan we dan we gedaan zouden hebben met de 6-9-12 weken methode. Dit is vooral het geval als de bescherming van de moedermelk lang aanhoudt, de waarden om de beurt naar nul gaan of als een enting niet aanslaat.


Wat nu als u om welke reden dan ook niet zo vaak wilt titeren?
Dan is het advies om met 6, 9 en 12 weken te vaccineren en met 16 weken een controletiter te laten uitvoeren. Dit laatste is erg belangrijk omdat gebleken is dat meer dan 10% van de pups met de 6-9-12 methode toch niet genoeg afweer heeft opgebouwd. Uw pup is dan in een belangrijke fase in het leven niet voldoende beschermd terwijl we hem of haar nu juist met alles kennis willen laten maken en er veel contact is met andere honden.

Als uw hond voldoende beschermd is raden we aan om na een jaar nogmaals te titeren. Bij jonge honden dalen de antistoffen vaak sneller dan bij volwassen honden. Als uw hond na een jaar nog steeds voldoende antistoffen heeft is een nieuwe test pas na 3 jaar weer nodig.