Met de titerbepaling die met de VacciCheck wordt gedaan, worden de antilichamen tegen bepaalde ziektes gemeten die er op dat moment in het bloed aanwezig zijn. De ziektes waarvan we de antistoffen kunnen meten zijn Hepatitis, Parvo en Distemper. Wat we met de VacciCheck niet meten zijn antistoffen tegen Leptospirose, Rabiës en Kennelhoest.
Maar hoe gaat dat nu en wat moeten we met die uitslag?
de onderdelen van de VacciCheck
De test bestaat uit een aantal onderdelen die bewaard moeten worden in de koelkast en ruim voor het begin van de test op kamertemperatuur moeten worden gebracht. Als het bloedmonster eveneens in de koelkast is bewaard moet ook deze op kamertemperatuur worden gebracht voordat we de test gaan inzetten. Bij voorkeur werken we met een vers monster.
de kam staat in de eerste rij van de ontwikkelplaat
De belangrijkste onderdelen van de test zijn de ontwikkelplaat en de kam. Voor de test begint is de ontwikkelplaat nog helemaal gesloten. We maken alleen de vakjes van de voorste rij open. Net zoveel vakjes als we bloedmonsters hebben.
Van elk van de bloedmonsters wordt 1 druppel bloed in het voorste vakje gedaan. Als dat klaar is wordt de stopwatch ingesteld en gaat de kam in de voorste rij vakjes, bij het monster. Vervolgens maken we de tweede rij vakjes open. De kam wordt af en toe wat geroerd om de stofjes in de badjes te mengen. Na 5 minuten in het eerste vakje gaat de kam er weer uit, worden de druppels vloeistof van de kam afgetikt en gaat de kam in de tweede rij. Daar blijft hij 2 minuten.
Elk vak heeft zijn eigen tijdsduur nodig en daar vindt vervolgens een reactie plaats waardoor uiteindelijk een aantal gekleurde stippen op de tanden van de kam ontstaan. De intensiteit van de stippen zegt iets over de hoeveelheid antistoffen in het bloed.

de stippen hebben verschillende intensiteit
We lezen de strip altijd met het brede deel boven. De eerste stip is dan de controle. Die noemen we altijd waarde S3. De stippen eronder worden daarmee vergeleken. We gebruiken daarvoor een Comb-scale of een computer-programma.
met de comb-scale vergelijken we de stippen
 
 
de bovenste stip is de controlestip met waarde S3
Als de stippen even donker of donkerder zijn dan de controlestip is er voldoende bescherming en is vaccinatie niet nodig. We kunnen dan (bij een gezonde, volwassen hond) na 3 jaar opnieuw testen.
Zijn de stippen lichter van kleur dan de controle dan spelen meerdere factoren een rol. De waarde van de stip is daar één van maar ook vaccinatieverleden, gezondheidsstatus en leeftijd spelen mee. Het is aan de dierenarts om hierin een advies te geven. Dit kan zijn om na 1 of 2 jaar opnieuw te testen of (als de waarde 0 of 1 is) om toch te vaccineren.

Het klinkt heel simpel en het lijkt of hiermee niets fout kan gaan. Toch wordt mij nog vaak gevraagd een mening te geven over een test die door een collega is uitgevoerd. En dan blijkt het toch niet zo simpel. Soms worden stripjes ondersteboven afgelezen. Distemper wordt dan de controle en andersom waardoor we hele andere waarden krijgen. Ook zien we dat de controlestip soms zo licht van kleur is dat het dan moeilijk is de overige stippen een waarde toe te kennen. Wat ook vaak gebeurt is dat er een verkeerd advies wordt gegeven. Bij een waarde van 3 voor parvo wordt soms gevaccineerd en dan ook nog eens met de hele cocktail, ook als de distemper en hepatitis veel hoger zijn.
In bovenstaande gevallen ga ik ervan uit dat de test op de juiste wijze is uitgevoerd. Uit onderzoeken is echter gebleken dat het ook daar heel vaak fout gaat. De test vereist een grote mate van nauwkeurigheid. Zowel in het afnemen van het bloed als het inzetten en doorlopen van de test. Dat komt heel precies en is geen klusje voor tijdens een spreekuur of ergens tussendoor.
En dan is er nog de groep waar de uitslag niet goed genoteerd wordt. Wat ik in het paspoort of boekje wil zien zijn: de strip, de waarden van de uitslag (met de ziektes en cijfers erbij), een datum van bloedafname, de datum waarop opnieuw moet worden getest of gevaccineerd en een stempel met handtekening van de verantwoordelijke dierenarts. Zonder dat is een advies niets waard.
de strip, uitslag in cijfers, datum en stempel met handtekening staan in het paspoort

Voorbeelden van fouten:
De vaccinaties uit het buitenland lijken op één moment te zijn ingevuld
In dit buitenlandse paspoort staat dat er op 10 juni een lepto-vaccinatie en op 27 juni een DHPPi zou zijn gegeven.
De verschillende data zijn met dezelfde pen en met hetzelfde handschrift geschreven. Ook staat de stempel na 17 dagen precies even scheef waardoor het vermoeden bestaat dat dit op één moment in het paspoort is ingevuld. Na de test op 26 augustus blijkt voor distemper onvoldoende antistoffen zijn opgebouwd. Op dezelfde dag is de pup met DP gevaccineerd met het advies om na 4 weken een controletiter uit te laten voeren. Omdat zonder deze controle de pup ook toegelaten moet kunnen worden op shows is bij de DP vaccinatie een herhalingsdatum gezet op 1 jaar na vaccinatie, wat de gebruikelijke herhaaltermijn is voor een pup.
De eigenaar heeft een controle laten doen bij de eigen dierenarts. Daarvan is het stripje wel ingeplakt maar er staat geen datum bij, geen waardes, geen stempel/handtekening en er is een mondeling advies gegeven om de DHP te vaccineren. Ik heb van dit stripje betere foto’s kunnen bekijken. De controlestip is erg licht, waarschijnlijk door het testen op te lage temperatuur dus is het moeilijk te beoordelen. Nu blijken de waardes 3, 6, 4 te zijn en is de DP van 26 augustus prima aangeslagen en is hervaccinatie overbodig en zinloos.

Een ander verhaal heeft geen foto’s helaas. Een pup was een jaar eerder door mij getiterd met een uitslag van 6, 6, 6. Omdat het een pup was heb ik voor 1 jaar afgetekend. Inmiddels zijn we een jaar verder en binnenkort kom ik weer bij dezelfde dierenwinkel om een sessie te doen. Ik stuurde de baas een uitnodiging maar die bleek net bij een andere dierenarts te zijn geweest. Haar werd verteld dat de waarden nu 0, 1, 1 waren en dat de hond een volledige cocktail moest hebben. De eigenaar heeft geen strip gezien en er is niets in het paspoort vermeld. Eerlijk gezegd vind ik dit heel bijzonder. Het kan voorkomen dat bij pups de waarden sneller dalen dan bij volwassen honden. En dat er dan eerder gevaccineerd moet worden kan ook. Dat is ook de reden om niet langer dan voor 1 jaar af te tekenen. Maar dat de waarden voor alle drie zakken tot 1 of lager is bijna niet meer geloofwaardig. En als dan ook nog blijkt dat er geen strips getoond kunnen worden en de daaropvolgende vaccinatie “gratis” is…Hmmm….
de stippen zijn te licht om goed te kunnen vergelijken
Ook deze strip heeft hele lichte stippen. Waarschijnlijk was de testkit niet op de juiste temperatuur. Daarnaast is de strip ondersteboven afgelezen waardoor Hepatitis als +++ (geen cijfers dus) en Parvo als – (min, geen cijfer) werd genoteerd en Parvo werd gevaccineerd. We kunnen het lastig controleren maar als Hepatitis 0 was had hier DHP gevaccineerd moeten worden. Drie fouten in één test. Hierdoor is daadwerkelijk ook een verkeerd advies en een verkeerde vaccinatie gegeven.

Als u dus laat titeren bij een dierenarts die niet op de lijst van de VacciCheck staat als gecertificeerd, wees er dan duidelijk over dat u de strip in het paspoort wilt hebben. Zonder dat heeft u geen bewijs dat de test is uitgevoerd.
U kunt erop vertrouwen dat als u de test laat uitvoeren door een dierenarts die wel is gecertificeerd, deze correct wordt uitgevoerd en geïnterpreteerd.