De meeste informatie die er beschikbaar is over titerbepalingen gaat over de DHP-bepalingen bij de hond. Maar ook voor katten bestaat er een VacciCheck. We kunnen hiermee de virusziektes testen die ook in de standaard vaccinaties zitten. Met de Feline VacciCheck kunnen we testen op:

  • Kattenziekte (panleukopenie ) (FPV)
  • Niesziekte (herpes) (FHV-1)
  • Niesziekte (calici) (FCV)

De bescherming van de vaccinatie tegen niesziekte is niet 100%. Niesziekte kan verschillende veroorzakers hebben waarvan de bovenstaande de belangrijksten zijn. Daarom zitten deze ook in de vaccinatie. Het testen op andere componenten heeft niet veel zin. Als blijkt dat er niet voldoende antistoffen zijn voor die andere componenten kunnen we die niet vaccineren. We testen dus alleen voor wat er ook in de vaccinatie zit.

Ook van de RapidStatus is een katten-variant. Deze meet alleen de antistoffen tegen de (dodelijke) kattenziekte. Omdat er geen correlatie is tussen seropositiviteit voor FCV en FHV1 en bescherming en de WSAVA VGG niet aanbeveelt om hierop te testen, zijn deze niet opgenomen in de test! 

RapidSTATUS TiterTest Feline


Het standaard vaccinatieschema voor de kat ziet er als volgt uit:

Net als bij pups kunnen we ook bij kittens eerst testen voordat we gaan vaccineren. Dan is de kans groot dat we met 1 vaccinatie toe kunnen. 
Is uw kat al eens gevaccineerd dan kunnen we met de test aantonen of de antistoffen hoog genoeg zijn om de volgende vaccinatie over te slaan of dat het weer tijd is voor een nieuwe vaccinatie.