Met een titerbepaling kunnen we zien of er in het bloed voldoende antistoffen zitten om jouw dier te beschermen tegen bepaalde ziektes. Als er voldoende antistoffen zijn hoeft jouw dier dus (nog) niet gevaccineerd te worden.
We kunnen voor de hond testen op Parvo, Hondenziekte en Hepatitis (leverziekte).
We kunnen met de VacciCheck niet testen op de ziekte van Weil, Kennelhoest of Rabiës.
Bij de kat kunnen we testen op kattenziekte en 2 vormen van niesziekte.

In het verleden werden honden jaarlijks gevaccineerd met de “grote cocktail”-vaccinatie. Sommige honden werden zelfs 2x per jaar tegen leptospirose gevaccineerd.
Verbeterde vaccinaties en voortschrijdend inzicht hebben ertoe geleid dat we dat gelukkig niet meer doen. Tegenwoordig worden de meeste honden eens per 3 jaar tegen Distemper, Hepatitis en Parvo gevaccineerd en jaarlijks tegen Leptospirose. Maar uit metingen blijkt dat ook dit schema vaak niet echt nodig is. De vaccinatie tegen Distemper, Hepatitis en Parvo (DHP) is vaak veel langer beschermend als deze op het juiste moment wordt gegeven.

Welke testen zijn er?
VacciCheck is een betrouwbare serologische titertest (bloedtest) voor honden en katten met een goede voorspellende waarde ten aanzien van bescherming.
De RapidStatus is ook beschikbaar voor DHP de hond en Kattenziekte voor de kat. Ook deze testen zijn zeer betrouwbaar.
Beide testen meten zowel maternale antilichamen als antilichamen die zijn aangemaakt na een vorige vaccinatie, waardoor je weet of het dier al dan niet beschermd is. Afhankelijk van de uitslag kan er op maat worden gevaccineerd of kan er een onnodige vaccinatie worden voorkomen.
Voor meer informatie over de beide testen klikt u hier.

Helaas is testen op Leptospirose niet mogelijk met een titerbepaling. Maar ook al was dat wel mogelijk, deze vaccinatie beschermt helaas maar relatief kort: 12-15 maanden. Tegen Leptospirose moeten we dus wel elk jaar (blijven) vaccineren voor voldoende bescherming.

Het interpreteren van de test is voor pups en kittens anders dan voor volwassen dieren.
De uitleg voor de VacciCheck bij pups en kittens vindt u HIER.

Volwassen dieren kunnen per onderdeel Distemper, Hepatitis of Parvo of voor katten- of niesziekte bij de VacciCheck de uitslag krijgen:
0-1 = onvoldoende beschermd. advies: vaccineren
2 = beschermd, vaccinatie niet nodig. test herhalen over 1 of 2 jaar
3 -6 = (zeer) goed beschermd. test herhalen over 3 jaar

Bij de RapidStatus Titertest kennen we een positieve uitslag (berschermd) en een negatieve uitslag(vaccinatie nodig).
Aan de hand van deze uitslagen kunnen we vaccineren op maat. We willen dus niet stoppen met vaccineren maar met zo weinig mogelijk vaccinaties toch een goede bescherming opbouwen.