Met een titerbepaling kunnen we zien of er in het bloed voldoende antistoffen zitten om jouw dier te beschermen tegen bepaalde ziektes. Als er voldoende antistoffen zijn hoeft jouw dier dus (nog) niet gevaccineerd te worden.
We kunnen voor de hond testen op Parvo, Hondenziekte en Hepatitis (leverziekte).
We kunnen met de VacciCheck niet testen op de ziekte van Weil, Kennelhoest of Rabiës.
Bij de kat kunnen we testen op kattenziekte en 2 vormen van niesziekte.

In het verleden werden honden jaarlijks gevaccineerd met de “grote cocktail”-vaccinatie. Sommige honden werden zelfs 2x per jaar tegen leptospirose gevaccineerd.
Verbeterde vaccinaties en voortschrijdend inzicht hebben ertoe geleid dat we dat gelukkig niet meer doen. Tegenwoordig worden de meeste honden eens per 3 jaar tegen Distemper, Hepatitis en Parvo gevaccineerd en jaarlijks tegen Leptospirose. Maar uit metingen blijkt dat ook dit schema vaak niet echt nodig is. De vaccinatie tegen Distemper, Hepatitis en Parvo (DHP) is vaak veel langer beschermend als deze op het juiste moment wordt gegeven.

Wat is VacciCheck? VacciCheck is een betrouwbare en eenvoudig uit te voeren serologische titertest (bloedtest) voor honden en katten met een goede voorspellende waarde ten aanzien van bescherming. VacciCheck meet zowel maternale antilichamen als antilichamen die zijn aangemaakt na een vorige vaccinatie, waardoor je weet of het dier al dan niet beschermd is. Afhankelijk van de uitslag kan er op maat worden gevaccineerd of kan er een onnodige vaccinatie worden voorkomen.
Helaas is testen op Leptospirose niet mogelijk met de VacciCheck. Maar ook al was dat wel mogelijk, deze vaccinatie beschermt helaas maar relatief kort: 12-15 maanden. Tegen Leptospirose moeten we dus wel elk jaar (blijven) vaccineren voor voldoende bescherming.

Het interpreteren van de test is voor pups en kittens anders dan voor volwassen dieren.
De uitleg voor de titertest bij pups en kittens vindt u HIER.

Volwassen dieren kunnen per onderdeel Distemper, Hepatitis of Parvo of voor katten- of niesziekte de uitslag krijgen:
0-1 = onvoldoende beschermd. advies: vaccineren
2 = beschermd, vaccinatie niet nodig. test herhalen over 1 of 2 jaar
3 -6 = (zeer) goed beschermd. test herhalen over 3 jaar

Aan de hand van deze uitslag kunnen we vaccineren op maat. We willen dus niet stoppen met vaccineren maar met zo weinig mogelijk vaccinaties toch een goede bescherming opbouwen.